Sep.25

วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา และ วัด​บาง​กุ้ง​ สมุทรสงคราม

วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา และ วัด​บาง​กุ้ง​ สมุทรสงคราม

ขอพรองค์พระนอน ให้สมดังปรารถนา วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา

ชื่อเสียงอันโด่งดัง ขององค์พระนอน ซึ่งใครได้มากราบนมัสการ มักสมปรารถนาตามสิ่งที่ฝัน

วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา

เสียงครื้นเครงของแตรวง จากผู้มาบนบานศาลกล่าว ขอพรจากวัดสะตือ มักดังกึกก้องอยู่สม่ำเสมอ นั่นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระท่ีชาวบ้านนิยม มาขอพรเพื่อความสุข สมหวังในชีวิต

อาจไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนักสําหรับ วัดสะตือ อําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะวัดนี้แทบไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผนที่ท่องเที่ยว แต่สำหรับชาวบ้านเมืองกรุงเก่าแล้ว เชื่อว่าทุกคนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี เพราะชื่อเสียงอันโด่งดังขององค์พระนอน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระนอนใหญ่ ใครได้ มากราบนมัสการ มักสมปรารถนาตามสิ่งที่ฝัน

พระนอนใหญ่องค์นี้ สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ทรงสร้างไว้ เป็นอนุสรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2413 ที่วัดสะตือ เดิมทีวัดนี้ชื่อว่า วัดท่างาม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังเปลี่ยนเป็น วัดสะตือ เพราะมีสะตือใหญ่ขึ้นอยู่รืมฝั่งน้ำ ตรงหน้าวัดสะตือ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง สภาพแวดล้อม ในอดีต ความร่มรื่นของวัด มักทําให้ผู้มาเยือนได้สงบจิตใจในคราวเดียวกัน นอกจากการเข้ามากราบ นมัสการขอพรจากพระนอนใหญ่ และเมื่อใดที่มี ผู้สมปรารถนา คุณจะได้เห็นขบวนรํากลองยาวรอบองค์พระ อันเป็นภาพที่ชินตา ในยามมาเยี่ยมเยือน วัดสะตือแห่งนี้

อร่อยประจําถิ่น

  • บริเวณวัดมีขนมไทยหลากหลายจําหน่าย แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือ “ร้านทองม้วนสายทอง” ซึ่งทําทองม้วนกันสดๆ ม้วนกันให้เห็น ส่งกลิ่นหอมเย้ายวน เสียเหลือเกิน
  • ร้านกินลูกเดียว ร้านแบบชาวบ้านธรรมดา แต่อาหารอร่อย อาหารขึ้นชื่อ กุ้งเผาตัวโตๆ น้ำจิ้ม รสเด็ด ส้มตํากุ้งสด เสิร์ฟพร้อมกับขนมจีน ไข่ต้ม ปลาช่อนทอดราดสมุนไพร ผัดไทยไร้เส้น ไปทางท่าเรือ พอถึงทางแยกไปนครหลวง ก็เลี้ยวขวาเข้าไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร ร้านจะอยู่หัวมุมโค้ง ถนนทางขวามือ
  • ร้านลุงม้วน ถนนนครหลวง – ท่าเรือ ตลาดใหม่เหนือวัดโตนด แนะนําปลาริมแม่น้ํา อร่อยทุกจาน

รู้ก่อนเดินทาง

ว่ากันว่า หากไปบนบานศาลกล่าว ด้วยขนมจีนและไข่ต้ม จะสมหวังดังใจนึก

ร่มเย็นเ​หมือน​ดัง​ อยู่ใ​ต้​ร่มโพธิ์​ร่ม​ไทร​ ใน​พระพุทธ​ศาสนา โบสถ์​ปรกโ​พธิ์​ วัด​บาง​กุ้ง​ สมุทรสงคราม

อาจ​ไม่รู้เ​ลย​ว่า​ภายใ​ต้​ราก​และใ​บ​หนา​ของ​ต้นโ​พธิ์ ​คือ​พระ​อุโบสถ สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา​อันเ​ก่า​แก่ ​ที่​ดู​ช่าง​น่า​พิศวง

วัด​บาง​กุ้ง​ สมุทรสงคราม

ดังอัศจรรย์แห่งธ​รรมชาติ … ใต้​ร่มโพธิ์และร่​มไ​ทรนั้​น คื​อโบสถ์​อันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่​สมัยอ​ยธุยา​ มา​สัมผัส​ความ​ร่มเย็น​ ด้วย​ส่วน​ลึก​ของ​หัวใจ ​เมื่อ​ได้​กราบ​ไหว้ ​หลวง​พ่อ​ดํา ใ​นโบสถ์​ปรกโ​พธิ์​

หากม​าที่​วัดบ​างกุ้​งแ​ล้วล​ะก็ ​หากไ​ม่สังเกตใ​ห้ดี ​คุณอ​าจไ​ม่รู้เ​ลยว่​า ภ​ายใ​ต้ร​ากแ​ละใ​บห​นาข​องต้​นโ​พธ์ิ​ คือ​พระ​อุโบสถ์​สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา​อัน​เก่า​แก่​ที่​ดู​ช่าง​น่า​พิศวง​ ราวกับ​ว่า​ธรรมชาติ​ได้​เข้า​ช่วย​คำ้​ยัน​ เสริม​โครงสร้างโ​บสถเก่า​แก่​หลัง​นี้ ให้เ​ข้ม​แข็ง​และ​ผ่าน​กาลเ​วลา​มา​ได้​จน​ทุก​วัน​น้ี​ ไม่เ​พียง​แต่​ความ​มหัศจรรย์​ แห่งธ​รรมชาติที่เ​ข้าแ​ทรกตั​วเ​ป็นห​นึ่งเ​ดียวกัน กั​บศ​าสนส​ถานเ​พียงเ​ท่านั้น ​โบสถ์ที่ได้รับฉ​ายาต​ามรู​ปลั​กษณ์ ว่า​โบสถ์​ปรกโ​พธิ์ แห่ง​วัด​บาง​กุ้ง​นี้ ​ยังเ​ป็น​ที่​ประดิษฐานหลวง​พ่อ​ดํา ​หรือพระพุทธ​นิล​มณี​ พระพุทธ​รูป​​ปูน​ปั้น​ปาง​มาร​วิชัย​ ซึ่ง​เป็น​ท่ี​เคารพ​ศรัทธา ​ของ​ชาว​สมุทรสงคราม​ และ​ท้อง​ถิ่น​ใกล้​เคียง ​ใน​ด้าน​ของ​พุทธคุณ​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​

เชื่อ​กัน​ว่า ​หาก​ผู้ใ​ด​ได้เ​ข้า​มา​สัก​กา​ระ​หลวง​พ่อ​ดํา ใ​น​โบสถ์​ปรกโ​พธิ์แห่ง​นี้ ​แล้ว​บารมี​ของ​ท่าน​จะ​ ช่วย​ปก​ปัก​รักษา​ให้​ชีวิต​มี​ความ​ร่มเย็น​เป็นสุข​ และ​แคล้วคลาด​จาก​ปวง​ภัย​ สามารถ​เอาชนะ​อุปสรรค​ได้​ทุก​ประการ​ ร่ม​ไม้​ใบ​หนา​ท่ี​ให้​ความ​ร่มเย็น​ภาย​ใน​โบสถ์​ปรก​โพธ์ิ​ ยัง​ช่วย​สร้าง​ความ​สงบ​สุข​ทาง​ใจ​ ได้เ​ป็น​อย่าง​ดี

นอกจากนี้​ผู้ที่มาเ​ยือน วั​ดบ​างกุ้​ง​ยัง ถื​อว่าไ​ด้ม​า​เยือนค่​ายร​บโ​บราณที่​สำคัญ ​เพราะวั​ดแ​ห่งนี้​เ​คยเ​ป็นที่​ตั้ง​ค่าย​รบ ​สมัย​อยุธยา​ที่เ​รียก​กัน​ว่า ​ค่าย​บาง​กุ้ง ​และ​ยังเ​ป็นส​ถานที่​ซึ่ง ส​มเด็จพ​ระเจ้าตากสินม​หาราชท​รง​ ใช้​ตั้ง​ค่ายเ​พื่อรบกับข้าศึก​จน​มี​ชัย​อีก​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • มาส​มุ​ทร​สงคราม​ทั้งที ​ต้อง​ไม่​พลาด​รายการ​อาหาร​ทะเล​สดๆ​ โดย​เฉพาะ​ท่ี ​ดอน​หอย​หลอด​ มี​ร้าน​อาหาร​ทะเล​หลาย​ร้าน ​ให้​เลือก​ล้ิม​ลอง​ โดย​เฉพาะ​เมนู​เด็ด​ข้ึน​ชื่อ ​คือ​ หอย​หลอด​ผัด​ฉ่า​รส​ชาติจัด​จ้าน

รู้ก่อนเดินทาง

มา​ถึง​วัด​บาง​กุ้ง​แล้ว​ อย่า​ลืม​แวะ​ชม ​วัง​มัจฉา​ด้าน​หน้า​วัด​ มีปลา​สวาย​ตัวโ​ต​ และ​ปลา​ชนิด​ต่างๆ​ มากมาย

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรถ

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments