วิธีการชำระค่าสินค้า

ช่องทางการชำระเงินมี 3 ช่องทาง

1. ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM  หรือ ผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร