เส้นทางเที่ยว ขอนแก่น–ชุมแพ–น้ำหนาว

เที่ยวบ้านไดโนเสาร์ แหล่งอารายธรรมโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 14 มีงานศิลปะของมนุษย์ถ้ำโบราณ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีแก่สาธารณชน อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนบริการ ส่วนวิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในห้องจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งพื้นที่แสดงเป็นการกำเนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และหุ่นจำลองไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ เข้าชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น โทร 043-438-206

อุทยานแห่งชาติภูเวียง – แหล่งขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์อายุ 120 – 130 ล้านปี สามารถชมได้ 4 หลุม นอกจากนี้ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงยังพบพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ถ้ำฝ่ามือแดง น้ำตกทุ่งหญ้า และลานหิน หลังฤดูฝนจะมีดอกไม้ป่าบานหลายชนิด อุทยานแห่งชาติภูเวียงมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาล้อมเป็นวงอยู่ 2 ชั้น ตรงกลางเป็นแอ่งขนาดใหญ่ คล้ายแอ่งกระทะซึ่งเป็นที่ราบและลอนลาด ส่วนพื้นที่โดยรอบแอ่งมีลักษณะเป็นเทือกเขาซึ่งมีมุมเทเข้าหาใจกลางแอ่ง ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีความลาดชันปานกลางถึงลาดชันสูง เทือกเขาชั้นนอกสุดมียอดเขาสูงสุด 844 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ และเทือกเขาชั้นในมียอดเขาสูงสุด 470 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณทิศเหนือของพื้นที่เทือกเขาชั้นในนี่เองที่เป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ ส่วนระดับต่ำสุดของเชิงเขาอยู่ระดับ 210 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

เมืองโบราณโนนเมือง – มีลักษณะของเนินเป็นเนินดินรูปไข่ พื้นที่ประมาณ 216 ไร่ มีคูเมือง 2 ชั้น ระยะห่างกันประมาณ 200 เมตร ต่อมามีการขุดค้นโดยเปิดหลุมขุด 2 หลุมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ได้พบว่าตรงความลึกประมาณ 270 เซนติเมตร เป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่มีพิธีฝังศพตามประเพณีโบราณ ที่มีธรรมเนียมการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมกับศพ เช่น หม้อและภาชนะดินเผาเขียนสีและลายขูดขีด ลายเชือกทาบ กำไลสำริด กำไลกระดูกสัตว์เช่น กระดูกหมู กระดูกควาย เขากวาง และกระดองเต่าใกล้กับโครงกระดูกด้วย ทำให้ทราบว่าผู้คนสมัยนั้นดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรม มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่เรื่อยมาจนถึงสมัย ลพบุรี และทิ้งร้างไปในที่สุด สำหรับหลุมแรกพบโครงกระดูกจำนวน 5 โครงและหลุมที่ 2 จำนวน 2 โครง ห่างจากขอนแก่นราว 80 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด เพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดป้านที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต มีความสูงอยู่ระหว่าง 650-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว โดยภูด่านอีป้องเป็นจุดสูงสุด มีความสูง 1,271 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นสถานที่ ที่งดงามด้วยธรรมชาติมากมายสัตว์ป่า อากาศหนาวเย็น มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น

 

สวนสนบ้านแปก – ป่าสนสองใบธรรมชาติ งดงามยิ่งในช่วงหน้าหนาว ทางเข้าอยู่หลักกิโลเมตรที่ 49 เส้นทาง 12 (หล่มสัก – ชุมแพ)

ถ้ำผาหงษ์ – จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 39 เดินเท้าประมาณ 300 เมตร ในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ที่งดงาม

สวนสนภูกุ่มข้าว – ป่าสนสามใบในพื้นที่กว้างใหญ่ ทิศใต้จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 53 ทางลูกรังระยะทาง 15 กิโลเมตร

จุดชมทิวทัศน์ภูค้อ – จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สวยที่สุดต้องมาในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็น ป่าสนภูกุ่มข้าว ภูกระดึงและภูผาจิต

วางแผนเดินทาง

วันที่ 1 ขอนแก่น – ภูเวียง – น้ำหนาว (ประมาณ 240 กิโลเมตร) – เที่ยวขอนแก่นแล้วไปภูเวียงต่อด้วยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อยู่ใกล้ๆ กัน เมืองโบราณโนนเมืองแล้วไปพักที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

วันที่ 2 น้ำหนาว (ประมาณ 140 กิโลเมตร) – แวะชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง 12 มีทั้งน้ำตก ป่าสน ทุ่งหญ้า และสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดินเล่นในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี 3 เส้นทาง ช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตกที่ถ้ำผาหงส์ แล้วพักที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

วันที่ 3 น้ำหนาว – ขอนแก่น (ประมาณ 150 กิโลเมตร) – ตื่นแต่เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวภูค้อ เที่ยวชมธรรมชาติแล้วเดินทางกลับขอนแก่น

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือแนะนำเส้นทางขับรถเที่ยว

 

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

 

You Might Also Like

Leave Comments