เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับ ใบสั่งค้างจ่าย หรือรถค้างชำระค่าปรับข้อหากฎจราจรว่าจะไม่สามารถชำระภาษีรถยนต์ได้ ซึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หากไม่ชำระภาษีรถยนต์จะเกิดอะไรขึ้น วันนี้รถนิยมจะพาไปหาคำตอบกันครับว่า ใบสั่งค้างจ่าย ต่อภาษีไม่ได้จริงหรือ

เพื่อนๆ เชื่อไหมว่า ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงมาก ซึ่งสาเหตุกว่า 45% เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับที่ไม่เคารพกฎจราจร โดยปี 2562 เดือน ม.ค. – พ.ค. มีการออกใบสั่งในระบบถึง 7,083,002 ใบ และมีผู้ไปชำระค่าปรับเพียง 1,132,015 ใบ ยังคงเหลืออีก 84% ที่ยังไม่ชำระค่าปรับหรือทำผิดซ้ำๆ นั่นเอง

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกรับชำระค่าปรับตามใบสั่งค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 2 หน่วยงานได้เชื่อมโยงระบบใบสั่งจราจร (PTM) เพื่อใช้ข้อมูลในการอายัดทะเบียนรถเมื่อมาชำระภาษีประจำปี กรณีค้างจ่าย

ใบสั่งค้างจ่าย ต่อภาษีรถยนต์ได้ไหม

หากโดนใบสั่งแล้วไม่ได้ไปชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด จะต้องใช้ป้ายภาษีแบบชั่วคราวแทน คือเมื่อถึงเวลาต่อภาษีประจำปี ทางพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการใบสั่งค้างจ่าย และผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีประจำปี ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

แต่กรณียังไม่พร้อมชำระค่าปรับค้างชำระตามใบสั่ง กรมการขนส่งทางบกจะออกหลักฐานแสดงการเสียภาษีฉบับชั่วคราวให้ใช้ได้เพียง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ ซึ่งระหว่างนี้เจ้าของรถจะต้องชำระค่าปรับจราจรให้เรียบร้อย โดยนำหลักฐานใบเสร็จชำระค่าปรับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับป้ายเสียภาษีประจำปีตัวจริงกลับไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการค้างชำระใบสั่ง ยังคงอนุโลมการจ่ายออกไปอีก 30 วัน แต่จะดีกว่าถ้าเพื่อนๆ นักขับทุกคนเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เราก็จะไม่โดนเขียนใบสั่ง ไม่เสียเวลาไปชำระค่าปรับ และที่สำคัญช่วยลดอุบัติเหตุด้วยหละครับ

—————————————————————————————————-
? ช่องทางการติดตาม ?
? ติดตาม สาระน่ารู้เรื่องรถ : https://tinyurl.com/wl23yvs
? ติดตามทาง Facebook : https://goo.gl/Lxe1Pr
? ติดตามทาง LINE : http://goo.gl/WClkpl
? ติดตามทาง YOUTUBE : https://goo.gl/xvlxeQ

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments