36

TOYOTA YARIS Gen3 2014-Now R-row (1 pcs)

2,200.00฿

ม่านบังแดด Groovy คัดสรรเนื้อวัสดุ Polyester ที่มีลักษณะเด่นคือ.ออกแบบให้เข้ารูปกับหน้าต่างเฉพาะรุ่น มีความยืดหยุ่นสูง ต้านทานการลุกติดไฟ สามารถกันความร้อนและสามารถพับเก็บได้ ถอดเก็บเองได้อย่างง่ายดาย จึงให้ความสะดวกรวดเร็วในขณะที่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการใช้ก็ได้

TOYOTA YARIS Gen3 2014-Now (4 pcs)

2,390.00฿

ม่านบังแดด Groovy คัดสรรเนื้อวัสดุ Polyester ที่มีลักษณะเด่นคือ.ออกแบบให้เข้ารูปกับหน้าต่างเฉพาะรุ่น มีความยืดหยุ่นสูง ต้านทานการลุกติดไฟ สามารถกันความร้อนและสามารถพับเก็บได้ ถอดเก็บเองได้อย่างง่ายดาย จึงให้ความสะดวกรวดเร็วในขณะที่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการใช้ก็ได้

TOYOTA YARIS Gen2 2006-2013 (4 pcs)

2,390.00฿

ม่านบังแดด Groovy คัดสรรเนื้อวัสดุ Polyester ที่มีลักษณะเด่นคือ.ออกแบบให้เข้ารูปกับหน้าต่างเฉพาะรุ่น มีความยืดหยุ่นสูง ต้านทานการลุกติดไฟ สามารถกันความร้อนและสามารถพับเก็บได้ ถอดเก็บเองได้อย่างง่ายดาย จึงให้ความสะดวกรวดเร็วในขณะที่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการใช้ก็ได้